Frido Mann, Christine Mann – Kwantowa Dusza. Połączenie nauki i religii w fizyce kwantowej

Wszystkie religie, sztuki i nauki

Są gałęziami tego samego drzewa.

-Albert Einstein

Od zarania dziejów mierzymy się z odwiecznymi pytaniami o naturę wszechrzeczy i rolę Boga oraz ludzkiej świadomości. W obecnych czasach pojawiają się nowe, niełatwe kwestie:

Jaki jest związek między teologią a fizyką kwantową? Co może na ten temat powiedzieć psychologia?

Odpowiedzi na te i inne pytania udzielają Frido i Christine Mann, para psychologów, których łączyły bliskie relacje ze znakomitymi naukowcami m.in. z Wernerem Heisenbergiem, jednym z pionierów fizyki kwantowej. Główną inspirację ich książki „Kwantowa dusza” stanowi teoria kwantowej informacji (protypozy) Thomasa i Brigitte Görtnitzów.

Autorzy w przystępny sposób tłumaczą skomplikowane kwestie naukowe, a główną oś narracji stanowi porównanie naukowego i religijnego (teologicznego) postrzegania świata.

Początkowo tylko religia dostarczała odpowiedzi na pytania o funkcjonowanie wszechświata, a za przyczyny wszelkich niezrozumiałych zjawisk uznawano działania mocy nadprzyrodzonych. Jednak w miarę rozwoju ludzkiego poznania, rola owych niepojętych sił została mocno ograniczona. Użycie właściwej miary pozwoliło oddzielić to, co jest zjawiskiem naturalnym od fenomenów mistycznych.

W teologii również zastosowano zasady naukowe w postaci tzw. brzytwy Ockhama („Nie należy mnożyć bytów ponad potrzebę”), co prowadzi do wiary w jednego wszechmogącego Boga.

Z kolei naukowa rewolucja kopernikańska doprowadziła do ostrego konfliktu światopoglądowego i zwycięstwa prawdy naukowej nad „prawdą objawioną”. Obecnie wiemy coraz więcej o naturze wszechświata, ale w miarę kolejnych odkryć pojawiają się nowe pytania.

W poszukiwaniu odpowiedzi o początek wszystkiego doszliśmy do teorii Wielkiego Wybuchu (Big Bang Theory), ale do dziś nie wiadomo co było jego przyczyną. I tu powraca motyw Boga jako stwórcy Wszechświata. Motyw, który był bliski wielu naukowcom m.in. Albertowi Einsteinowi.

Teoria kwantowa rodzi pytania o rolę świadomości i duchowości w naszym życiu. Według teorii protypozy Görtnitzów, istnieje pole kwantowej informacji, będące polem możliwości, które mogą się wydarzyć w obecności świadomego obserwatora.

W Piśmie Świętym czytamy „Na początku było Słowo … i Bogiem było Słowo.” – „Słowo” po hebrajsku Dawar i Logos po grecku, może mieć więcej znaczeń tj. mowa, zdanie, sens rachunek. Można także użyć określenia informacja.

„Czyli na początku była informacja i można myśleć o Logosie jako podstawie wszystkiego w sposób naukowy.”

W konsekwencji autorzy dochodzą do wniosku, że konieczne jest odejście od światopoglądu mechanistyczno-materialistycznego na rzecz „rzeczywistości wielu możliwości” co opisują jako „Homo Empathicus” czyli holistyczną więź człowieka ze wszystkim co żyje.

Zawsze uważałam, że świadomość jest jednym z podstawowych elementów wszechświata. Być może jest elementem daleko bardziej fundamentalnym niż przestrzeń i czas. Bez wątpienie wykluczanie sfery duchowej z przestrzeni określanej jako „sfera naturalna” jest błędem i tego również dowodzi omawiana publikacja.

Książkę serdecznie polecam! Frido i Christine Mann wykonali wielki ukłon w stronę osób, dla których pewne aspekty współczesnych badań naukowych są trudne do pojęcia. Ja również wiele zawdzięczam autorom, gdyż dzięki wspaniałemu prowadzeniu, mogłam podejść do wielu zagadnień bez obaw i kompleksów.

 

Książka do nabycia TUTAJ

Bardzo dziękuje Wydawnictwu Studio Astropsychologii za nadesłany egzemplarz.

Tagi , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *