Na granicy światów: debata o istotach duchowych

Serdecznie zapraszam na spotkanie we Wrocławiu ! Poniżej prezentuję program.           Kim są istoty z „tamtej strony”? Od zarania dziejów człowiek doświadczał ich obecności jako nagłych przypływów inspiracji, natchnienia, a także poszukiwał bezpośredniego kontaktu z duchami poprzez modlitwę, medytację lub spirytyzm. Podczas tej debaty zastanowimy się nad realnością mieszkańców zaświatów oraz nad wpływem jaki mogą wywierać na żyjących ludzi. W debacie weźmie udział czterech gości, którzy reprezentują pełne spektrum poglądów na zagadnienia związane z duchami: od wiary w ich przychylność, po skrajny sceptycyzm co do istnienia jakichkolwiek bytów niewidzialnych. Goście: Marta Balon – Kościół Boży w … Więcej